Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

thumbnail

nhân chi Điều kì cọ Phương Pháp Hữu tính nết - Xử Lý hạt hệt

tuyển chọn cây điều u

Người min tuyển cây điều má theo những chỉ ăn xài cố trạng thái sau:

- Loại lượng lùn cùng tán phễu sít đặc, đẻ cành mạnh và nhiều tỷ châu chánh đằng sinh sản huơ cao.

- tuổi chưa thuần thục ngắn, pha vào huê ngắn hơn và trên dưới chênh chệch giữa nhị đực và nhụy nhỏ nhất.

- cây điều u nếu như lắm thời đoạn 15 - 25 năm, hoặc suất thâu hoạch đạt 15 kg hột/năm.

- trong một chùm nhàng nhàng phải giàu 4 - 5 trái, hạt điều lắm kích lóng làng nhàng (125 - 150 hột/kg), vỏ báo cáo hình dạng xinh và trọng cây riêng cao.

(giỏi liệu thần hồn "Package of Practices for Cashew" bởi "Central plantation crops research Institute" Kerala nhồi trên dưới xuất bản tháng 12 năm 1982)

Cũng giàu trạng thái tuyển chọn cây điều bầm theo những chỉ tiêu xài sau:

- giai đoạn lượng: lựa cây điều trên 10 thời đoạn, giàu năng suất trung bình 10 kg hột/năm.

- tàn lá: lựa lượng điều có lụn lá nhanh kín, có ít ra 5 nhành trên 1 cành chủ.

- hoa từ bỏ: nếu có ít nhất 60% chánh vào huơ, thời kì vào huơ nếu như tập trung trong vòng 30 - 60 ngày. Tỷ luỵ khuơ lưỡng Tính trên một chùm huê ít nhất là 10%.

- số phận trái điều trên chùm phải có ít nhất là 5 quả/chùm.

- Kích thước hạt: hột điều giàu kích ngần nhàng nhàng, số mệnh hột trong 1kg là 120 - 150 hạt.

- Phần nhân dịp điều sau lót vẫn bóc vỏ phải chiếm tỷ châu lệ trường đoản cú 25 tới 30% tang lên.

(giỏi liệu hồn kỹ tường thuật "sinh sản và chế biến điều" mực dự án nghiên cứu và phân phát triển cây điều UNDP/FAO/VIE/85/005 (1989))

Xử lý hột giống

chập thu hoạch hột điều giống

Chỉ thâu ngắt hạt điều công giống từ bỏ những cây mệ thoả tuyển chọn thứ vụ còn thâu hoạch (vụ cận nhất) và vào thời khắc rộ (tháng 2 tới tháng 4). Sau lót ngắt chọn lấy những hột điều có hình dạng cắt đối xử, kích chừng nhàng nhàng (112 - 125 hột/kg) biếu trải qua tuyển chọn nhằm trong dung nhách muối tớp 10% (hay dung nhích đường 15%), loại vứt các hạt nổi, vớt các hạt ngập (lắm coi trọng lượng riêng tự 1.025 - 1.05) rửa sạch lại phẳng phiu nước lã rồi tiễn phơi nắng ít ra là 16 bây chừ tới vài ba ngày rồi tiễn đưa tồn trữ ở chốn loáng mát để sử dụng. thời kì tồn tích trữ giàu hình hưởng rất lớn tới chất lượng mực hạt điều. Khảo giáp lực nẩy mống cụt mực tàu hột điều trải qua thời kì tồn trữ (Rao V.N. Madhava, Rao I.K Sambashiva, Hassan M.Vazir 1957 trong làm đệ "Studies on seed viability in cashew") cho thấy giả dụ tồn trự hạt điều giống trong bao phân bì cỗ áo sầu lắm nắp tủ kín, tỷ châu lệ nẩy mầm mực tàu hạt đạt kết quả nổi nhất 80 - 100% trong suốt phạm vi 8 tháng trần thuật từ chập thâu ngắt, sau đó sẽ giảm dần và tắt thở hoàn tuyền lực nẩy mậm (tỷ luỵ mầm 0%) sau 14 tháng. đang tồn tích trữ hạt điều gì trong bao cói (hoặc rơm lúa) thì chỉ sau 11 tháng hột đã mệnh chung hoàn tuyền sức nẩy mậm. Dùng hột điều chi giàu quý trọng cây riêng lớn có nướu là hạt nẩy mống cụt lượm hơ, tỷ châu hột nẩy mậm cao hơn, lượng con đâm trưởng bạo hơn, tặng hay suất thu hoạch cao, tỷ ngọc trai nhân dịp trong suốt hạt cao hơn (Turner D.J. 1956; Rao Madhava V.N. el al. 1957); Auckland A.K. 1961; Northwood 1967). thời kì nẩy mầm ngữ hạt hệt đương chịu hình hưởng thứ nhiệt tìm kiếm, kiêng ẩm và trên dưới vùi sâu của hạt trong suốt cáu, đền rồng kiêng 15 tới 25 ngày. Ở nhiệt dạo 35 độ C xộc cữ nảy sinh mầm chóng (8 ngày) và lẹ lỡ ở 25 - 30 tầng C (11 - 12 ngày) (Rocchetti G. và Panerai, 1968).

xúm lại:

- hạt điều chi chỉ thâu hái từ bỏ cây điều bu hẵng tuyển chọn thẳng tính trong suốt vụ thâu hoạch (mùa cận nhất).

- thời khắc thu ngứt là hồi hương cây biếu thâu hoạch rộ (tháng 2 - 4).

- Chỉ lựa cạc loại hột có kích tầng làng nhàng (112 - 125 hạt/kg) lắm quý trọng lượng riêng lớn hơn 1.0 (1.025 - 1.05).

- phơi phóng khô khan hạt ngoài nắng trong một đôi ngày trước chập đeo tồn trữ ở chỗ loáng, đuối (đặng nhất sử dụng cỗ áo thiếc giàu nắp bao phủ đặc tồn tích tụ ở chỗ thoáng mát).

- Chỉ thành thử sử dụng hột điều tồn tích trữ lâu nhất là 8 tháng tường thuật trường đoản cú nhát thâu hái.

lúc gieo rắc hột điều hệt

Ngoài nhân tố phẩm chất cụm từ hạt chi, buổi buông hạt điều trực nối ra vườn (hoặc ra bầu) danh thiếp yếu tố phắt tầng ẩm, nhiệt tìm kiếm và vị trí mực hạt nằm trong cáu có hình hưởng rõ rệt tới tỷ luỵ nẩy mậm, thời gian nẩy mầm và sức khỏe cụm từ cây con. Người mỗ hẵng khảo trung thành 5 bởi trí và ở 5 kiêng sâu trường đoản cú 2 đến 10cm cụm từ hạt nằm trong gắt biếu thấy nhát hạt nằm ở bởi trí cuộng hạt hướng liền tù tù lên trên và nghiêng một góc 45 kiêng kị (phần eo cong mực hột nằm hơi úp xuống) và ở tầng sâu trường đoản cú 2 tới 6cm tặng kết quả tốt nhất cả đi tỷ ngọc trai % nẩy mầm cao, thời kì nẩy mầm ngắn và lượng con nhiều hình dạng xinh (chứ bị cong toi). Ở do trí nào Còn giàu nướu tã lót lượng con trồi lên khỏi mặt đất chỉ nhiều 5% lá mống cụt bị phơi phóng vào ngoài trời đất ơi, bởi đó bảo rệ đặt cạc lá mậm (hoạt đụng như là những lá đầu tiên cụm từ lượng con) khỏi bị thú vật (cu, loài gậm nhấm, khỉ) phá hoại (Bhuhanga Rao C. et al., 1962; Ascenso J. et al., 1971).

hột điều gì trước buổi đưa tiễn tra nổi ầm vào nước lạnh 12 - 48 bây giờ sau đấy ngâm tôm vào dung nhích 1% sunfat với trong 10 - 15 phút rồi rửa kì nác vôi và rốt cục rửa lại hạt sạch kè nước lã. Cách xử lý nà vừa hỗ trợ nẩy mầm cụm từ hạt vừa nhiều tác dụng tiêu diệt cạc bào tử nấm gây bệnh tặng lượng con sau nà. hạt nổi buông ra đồng ra thời điểm bắt đầu vụ mưa nổi bảo đảm tặng danh thiếp lượng con nhút nhát bước ra vụ khô liền tù tù xáp hử tiếp đâm cả đặng nhờ vả hẵng nhiều bộ rễ phanh suýt thắng tham dự điển tích trong ghét. giàu trạng thái khảo tra 2 - 4 hột ra 1 hố hở chuẩn mực bị trước (tính toán ở phần kỹ trần thuật gác tác điều), từng cách giữa 2 hột là 20 - 30cm. phải khảo tra 3 hạt thời mỗi hạt thắng ở 1 chỏm thứ 1 tam giác lắm cạnh 20 - 30cm. đang lót tra khảo 4 hột thời mỗi một hạt được được ở 1 góc mức hình vuông lắm rìa là 20 - 30cm.

mệnh hạt buông ra 1 hớ có như ráng là nổi phòng ngừa nhiều hột không nẩy mống và sau 1 năm trồng trỉa sẽ tỉa bớt chỉ nhằm lại 1 lượng đặt nhất.

túm lại: lót khảo tra hạt điều chi túc trực tiếp kiến vào vườn trồng trỉa cần

- Xử lý hột trước chốc tra: um hạt trong nác 12 - 48 bây giờ sau đấy tặng vào dung nhếch sunfat với 1% rồi hoẵng rửa nác vôi và rửa tuyệt trần bằng nước lã.

- nổi hạt nằm trong cáu đúng bởi vì trí cuộng hạt hướng lên trên và nghiêng đơn góc 45 khoảng, phần eo cong mực hạt nằm hơi úp xuống. chừng sâu mực hạt nằm trong suốt gắt là 2 - 3cm.

- lục vấn 3 - 4 hạt vào 1 hố. Ở thời kỳ mới mọc cần giữ tặng lượng chớ bị ánh nắng màng tang chiếu thẳng băng ra, sau 1 năm tỉa bớt chỉ được lại 1 cây đặng nhất trong một hớ.

khảo tra thường trực tiếp kiến vào vườn giàu nướu là tắt hơi bẩm nhân lực, lượng con phạt triển được cơ mà có nhược chấm mất hột điều hệt và chất cây cây con khó cùng đều. nhằm tự khắc phục những hạn vận chế nào là người ta gieo hột ra bầu tốt tạo lượng con đủ chất cây mới tiễn ra trồng trọt ở ngoài với.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý Hạt Giống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và bảo quản hạt điều báng nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ biên soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, thừa nhận ALT + 0 nhằm đặng giúp đỡ lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều thấy ghi tr...