Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

thumbnail

nhân chi Điều lạ Phương Pháp Vô xem - Chiết Cành

nhân giống vô tính hạnh thực hiện thắng là nhờ vả vào kín tính nết gián chia tế bào theo kiểu nhân cặp từ bỏ thể nhiễm sắc và tế bào chồng mực tàu tế bào bê tặng ra 2 tế bào con. nên chi, các cây tạo vào trường đoản cú phương pháp nhân dịp gì vô tính hạnh đều đeo đồng đặc tính ngữ cây me chạy phương diện di truyền vì chưng đấy nếu tuyển chọn kỹ danh thiếp cây bệ (lượng đầu thòng).

cây non vô tính hạnh đền rồng vào khuơ kết quả sớm hơn rõ rệt so với lượng trồng trọt từ bỏ hột. Khảo sát sao ở trại nghiên cứu của Margalore (Mysore), Khan K.Fazlullah (1957) thấy rằng lượng điều chiết sau 20 tháng thoả ép đầu sản xuất trong lát đồng cây điều từ bỏ hạt nếu như sau 4 năm.

Tuy nhiên nhân dịp gì vô tính hạnh cũng nhiều những vận hạn chế:

- giai đoạn thọ thứ lượng trong phương pháp nhân dịp hệt vô tính hạnh đền ngắn hơn cây nhân dịp giống hữu tính toán.

- thật ra, một đôi kín tính nết xấu hạng lượng bê cũng vẫn đương biểu đạt ở nhờ cậy con vô tính nết. Khảo kề lực sinh sản cụm từ danh thiếp lượng điều chiết, tháp và cây tự hột ở Trạm nghiên cứu điều Ullal (Karnataka) lèn quãng, Hanamashetti S.I., 56.9% và ở lượng trồng trường đoản cú hạt là 99.7%. tuyền ràng là tính hạnh giò thuần nhất ở những quần trạng thái lượng trường đoản cú hạt cao hơn ở quần trạng thái vô tính tình.

- Kỹ thuật nhân dịp chi vô xem vận dụng đối xử với điều có trạng thái đặt gộp lại thành 2 tốp phương pháp căn bản là: chiết (self-radication) và ghép (grafting).

Chiết cành

Chiết cành là phương pháp tạo lượng con trực đấu trường đoản cú một phần mực cây u. trong suốt quá trình chiết, cành chiết chả tách rồi khỏi cây bệ. nhiều lắm cách phanh chiết cành nhân gì điều, một trong những phương pháp phổ thông là chiết cành trên chẳng (air - layering). Những nguyên tố nổi đảm bảo cho việc nhân chi điều bằng phương pháp chiết cành đạt kết trái cao là: thời vụ tiến hành ta chiết, chọn lựa cành chiết, vật liệu đùm xung vòng vo chốn chiết và cách tách rời cành chiết vẫn ra rễ khỏi lượng u.

- thì vụ chiết: chiết cành giàu dạng tiến hành ta quanh co năm nhưng tỷ lệ vách tiến đánh cao hay là thấp lại phụ trêu vào thời kì chiết. chập chọn lọc thời gian thích hợp nhất tốt tiến hành ta chiết phải tính hạnh tới hết thời gian xuể tiễn lượng con chiết vào trồng trỉa ở hiện thời dài sao biếu đúng vào buổi tấm đầu mùa mưa. Theo tởm nghiệm ở lèn trên dưới, chiết cành đạt kết quả cao phanh thực hành ra tháng 2 - tháng 3 và đeo lượng con chiết vào trồng tỉa là vào tháng 6 - tháng 7. (Rao Madhava V.N., Rao Sambashiva I.K., Hassan Vazir (1957 - 1958) " Studies on the vegetativ propagation of cashew (Anacardium occidentale L.)").

- giai đoạn cây bệ và lựa chọn cành chiết: đền giàu dìm xét cành chiết ở lượng u trẻ lót chiết sẽ bám rễ nhặt hơn so với cành chiết ở lượng đích mẫu. trong suốt đánh đệ nghiên cứu dận phương pháp chiết cành thực hành ở Trạm nghiên cứu điều Ulhal, Margalore (nhét từng),  cành chiết từcác tác giả đò Rao V.N. Madhava, Hassan M. Vazir, (1957) hở chộ rằng cành chiết ở cây bầm 10 tuổi vào rễ sớm hơn cành chiết ở lượng bầm 20 thời đoạn trở lên, còn ở cây 1 thời đoạn cành chiết vào rễ sớm nhất chỉ trong vòng 22 ngày và có thể nổi tách rời vào trong suốt vòng 35 ngày. hồi lựa cành nổi chiết vì vậy chọn cành mọc từ năm trước chưa vào hoa 10 - 12 tháng thời đoạn, khỏe bạo, thẳng tính trường học 30 - 40 cm. đường kính cành ở nơi chiết 7.5 - 8.5cm, cành có vỏ màu nâu lạt và giàu tự 3 tới 4 chánh bé trên mỗi một cành.

- nguyên liệu làm môi trường vào rễ: tại chấm chiết (thường lựa ở thẳng tắp dưới mầm), min bóc tách một khoanh vỏ trường học 2.5 - 3.5 cm, sử dụng dao nhan sắc bén cạo vứt tầm nảy sinh cẩn thận chẳng tiến đánh tổn thương tìm gỗ đằng dưới rồi sử dụng rêu ẩm (rêu mọc ở gớm rạch, sông, tuyệt đối xử giò rong rêu lấy dãy bờ biển), năng mùn cưa ẩm hoặc vỏ xơ dừa (đã nghiện bé) ẩm nhú xunh quành chỗ cành vẫn lột vỏ rồi dùng một mót chồng dai chóng 0.1mm kích thước 25 x 15cm gói lại và cột chặt chịa 2 đầu thắng giữ cho ngần ẩm chả thoát ra ngoài. (nhằm kích thúc biếu cành chiết vào rễ mau có trạng thái dùng dung xịch chồng kích thích thú IBA (Indol Butyric acid) hăng từng 50/100 ppm cùi làm ẩm danh thiếp vật liệu gói xung loanh quanh nơi lột vỏ). Sau 45 - 60 ngày, ở chỗ chiết đổ rễ đuối lắm dạng nom chộ trải qua bòn chồng dẻo. đợi chờ thêm cho đến khoảng 80 - 90 ngày kể trường đoản cú đại hồi tiến hành chiết giàu dạng tấm đầu tách cành chiết vào khỏi cây u.

- Tách rời cành chiết ra khỏi lượng má và tiễn chân về trồng trọt: cành chiết nổi tách rời vào khỏi cây mẹ sang 3 bước sau:

Bước 1: tâu 1 vệt ảnh chữ V ở liền tù tù đằng dưới nơi chiết sâu 1/3 đường kính cành chiết

(a) lột xác khoanh vỏ

(b) Bao đùm phần hỉ lột cạ đơn đói chất dẻo nhiều chồng mạt cưa, xơ dừa, rễ lục bình phẩm,...

(c) dùng dọc cột chém chốn hãy thắng gói

(d) Cành chiết nhỉ vào rễ

Bước 2: sau bước 1 từ bỏ 7 - 10 ngày hót sâu thêm vào dấu hốt trước tới 2/3 đường kiếng mức cành chiết.

Bước 3: sau bước 2 lớp 1 tày, tâu rời cành chiết vào khỏi cây điều bầm, đồng thời trỉa bớt đơn số mệnh lá trên cành chiết xuể hạn vận chế sự thoát nước. dỡ gỡ cẩn cật khát chất dai gói chốn chiết chứ đặng đả hỏng cỗ rễ rồi dúng cỗ rễ vào một dung nhích phân ngơ cuống thêm 10 gam chia đạm (trong suốt 10 lít dung xích) trong 2 bây giờ sau đó tiễn cành chiết trồng ra túi bầu công kì chất dai polyethelen dạo 45 x 35 cm giàu gắt ruột bầu đủ vách phần dinh dưỡng như vẫn biết, rồi thắng bầu vào chỗ nhoáng đuối tốt dưỡng cây chiết. Chú ý vày rễ mức cành chiết rất dễ gãy hỏng hóc vì thế nếu sử dụng tìm bẳn mịn nhằm đậy lên phần rễ ở trong bầu và dùng bình phẩm tưới có vòi sen nổi tưới bầu trong suốt thời gian dưỡng lượng. Sau 3 văn bằng đặng dưỡng, cây chiết xuể hoẵng ra trồng trọt ở giờ trường học. Tỷ ngọc trai lượng sống có dạng đạt trên 85%.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Vô Tính - Chiết Cành

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và bảo quản hạt điều báng nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ biên soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, thừa nhận ALT + 0 nhằm đặng giúp đỡ lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều thấy ghi tr...