Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và moi bồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh hoi ra vị nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, tặng chộ có ở cả thảy cạc vườn điều ở ních tìm kiếm, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio đa Ponte J., 1971). Trên danh thiếp lá lắm những đốm màu sậm lối kính 1 - 4 mm tương ứng với những bào tử nấm nằm ở phương diện dưới lá.


phòng bệnh nào là phun dung xít Zineb 0.2% (200g trong 100 lít nước) lát nhiều những dấu hiệu trước hết mực tàu bệnh và sau đấy cứ 20 ngày lại phun một dò (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá vị Cercospora anacardii hoi vào đương đơn căn số dạng bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám vì chưng Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá đỏ vì chưng Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu bởi Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt vày Phomatospora anacardicola, và bệnh rỉ sắt hường hoi vào bởi loại tảo Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

phòng những bệnh đốm lá dạng nà tày cách phun dung nhỉnh Bordeaux 1% năng oxyt cùng 0.3% hay là Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc bồ hóng (Sooty muod)

các lá liền tù tù bị bao phủ vì đơn tầng bồ hóng dày cạc nấm Capnodium sp. ở trưởng hai mặt cụm từ lá, nên chi ngăn trở hoạt rượu cồn quang đãng hợp thường ngày mức cây, đả lượng đâm ra hết tê liệt (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). buồng bệnh nè bằng cách phun dung nhỉnh tinh bột 2%. Việc phun nà sẽ phòng trưởng danh thiếp sâu bọ cùng hoạt đụng và tiến đánh cho danh thiếp mốc xì bồ hóng khi khô tách rời khỏi lá sớt xuống vách quãng mẩu.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và bảo quản hạt điều báng nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ biên soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, thừa nhận ALT + 0 nhằm đặng giúp đỡ lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều thấy ghi tr...