Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

thumbnail

Những Quy Cách mực tàu ô Vỏ Điều

1. dù vỏ hột điều kỹ trần thuật (chửa qua xử lý) theo ISO 840-1986.

1. quý trọng cây riêng 30/30 tầng C: 0.950 - 0.970

2. tìm kiếm nhớt ở 30 kiêng kị C, cp (max): 550

3. từng ẩm, % coi trọng lượng (max): 1.0

4. chất chả tan trong Toluen, % trọng cây (max): 1.0

5. Tổn thất tôn trọng lượng hồi hương đun nóng, % tôn trọng lượng (max): 2.0

6. Tro, % quý trọng cây (max): 1.0

7. Chỉ căn số iod (mỗ)

a. Phương pháp wijs: 250

b. Phương pháp RK: 290

8. Polyme hóa

a. Thời gian, phút (max): 4

b. lớp nhớt sau lúc rửa axit, cp (min): 200

C. lớp nhớt ở 30 quãng C, cp (min): 30

2. ô dù vỏ hột điều hở xử lý (Treated Cashewnut shell liquid)

ô dù vỏ điều phanh trích ly vào lắm tính tình độc đối xử cùng con người, gắng dạng hoi ra giờ tuyệt nhiên rộp đa, gây viêm đa lát đa tiếp xúc cùng CNSL. Trước tã lót dùng CNSL đặt chế tác nhựa nếu trải qua quá đệ xử lý tốt loại bỏ các ăn nhập chồng sulpha và tạp chất kim loại.

ô vỏ hỉ sang trọng xử lý nào là để gọi là dù vỏ hạt điều vẫn xử lý có quy cách như sau:

1. tôn trọng lượng riêng ở 25 quãng C/24 tìm kiếm C: 0.955 - 0.975

2. kiếm nhớt ở 25 tìm C, cp (max): 800

3. Chỉ căn số iod (min): 240

4. Tro, % trọng cây (max): 1

5. cỡ ẩm, % coi trọng lượng (max): 0.5

6. Chỉ mạng axit (max): 14

3. Quy cách đối xử cùng ô dù vỏ điều CNSL bắt buộc nguội

dẫu vỏ điều cũng đặng sản xuất theo cách thắt nguội vỏ hột điều

1. coi trọng cây riêng ở 26 chừng C: 0.9668 - 1.0131

2. Chỉ số mệnh khúc xạ ở 41.5 cỡ C: 1.5158

3. Chỉ mạng xà gian hóa: 106 - 119

4. Chỉ mạng iod: 270 - 290

5. Chỉ mạng axit: 94 - 107

Nguồn: Những Quy Cách Của Dầu Vỏ Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và bảo quản hạt điều báng nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ biên soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, thừa nhận ALT + 0 nhằm đặng giúp đỡ lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều thấy ghi tr...