Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

thumbnail

ô dù vỏ hạt điều là chi? vách phần bấu tạo và chất lượng thứ ô dù vỏ điều

ô dù vỏ hạt điều là giống?

Vỏ hạt điều giàu chứa đơn hỗn hợp danh thiếp alkyl phenol thiên nhiên, một chồng lỏng nhớt màu nâu hơi hồng, nhiều tính nết độc địa hại Với đa người buổi tiếp xúc cùng nghỉ. chất lỏng nào phanh gọi thằng là ơ vỏ hạt điều thiên nhiên, gã tiếng anh là Cashew nut shell liquid (CNSL).

CNSL giàu trong thành phần của hột điều (18 - 23% coi trọng lượng ngữ hạt) đặng bảo vệ cho nhân điều chả bị côn trùng phá hoại, song song là đơn sản phẩm phụ có giá trị gớm tế và kỹ thuật cao thu nhằm trong quá trình chế biến hạt điều.

thành phần beo tạo và chồng cây hạng dầu vỏ điều

chất lượng và tiệm suất ô dù vỏ thu nhằm trong suốt quá trình chế biến hột điều. chất lượng và hiệu suất ô dù vỏ thâu đặt tùy trêu phương pháp chế biến hạt điều tốt dùng. Dùng dung môi (n-hexan) trích ly nguội sẽ thu đặt ô dù vỏ hột điều thiên nhiên năng đương nhiều tên gọi là dẫu vỏ trích ly.

lúc chế biến hạt điều theo phương pháp đậu phụ nhự ơ (nhiệt tìm kiếm cao 190 - 200 chừng C) ơ vỏ thu nổi có gã đòi là dù vỏ hột điều năng nhiều tên là ơ vỏ hột điều thương nghiệp. dẫu vỏ thiên nhiên gồm đẵn là anacardic axit (6-alkyl salicilic acid) và cardol (3-alkyl resorinol) còn ở dầu vỏ thương nghiệp vì chưng dẫu chịu tác rượu cồn cụm từ nhiệt lớp cao, anacardic acid bị decarboxyl hóa dời thành cardanol (3-alkyl phenol) vì chưng đấy thành phần chính yếu là cardanol cộc cardol (Ruhemann và Skinner, 1887. Spiegel và Dobrin, 1896. Smith, 1931; Pillay, 1935; Gokhale và cuống sự, 1940).

Người min đã thấy rặt mạch nhánh nhiều mặt ở anacardic axit, cardol và cardanol đừng nếu là một diolefin cùng nhất mà lại là đơn hổ lốn mức olefin Với những chừng độ chửa no khác nhau (Gokhale và quýnh sự, 1940; Paul và Yeddanapalli, 1954). Murthy và cộng sự, (1968) sử dụng những kỹ kể sắc đẹp ký đương đại chộ rằng Cardanol (chỉ số phận axit 2; chỉ số phận Iod (Wijs) 212-228; chỉ mệnh Hydroxyl 180-200) lắm hạp phần hử bão hòa là 5.4%, monoolefin 48.5%; diolefin 16.8% và triolefin 29.3% John H.Tyman 1976, vẫn thây toan phanh thành phần cụm từ ô vỏ hạt điều trích ly gồm: anacardic axit 82 +(-) 1.05%; cardol 13.8 +(-) 0.79%; 2-metyl cardol 2.6 +(-) 0.16%; cardanol 1.6 +(-) 0.17%.

ơ vỏ hạt điều kỹ tường thuật giàu vách phần như sau: cardanol 83 +(-) 0.51%; cardol 14.3 +(-) 0.58%; 2-metylardol 2.7 +(-) 0.34%. sử dụng nhan sắc ký dạo vắng soát hả chỉ vào rằng lắm 20% dẫu vỏ kỹ kể hãy bị polyme hóa trong suốt đó cardanol bị polyme hóa xâm chiếm 76.35%; cardol bị polyme hóa giật 19.65% và 2-metyl cardol bị polyme hóa tranh 4.22%, thành thử thành phần mực ô dù vỏ kỹ thuật điển hình giàu thành phần như sau:

Cardanol: 63%

Cardol: 11%

2-metyl cardol: 2%

Anacardic acid: 1%

Polyme: 23%

 

thành phần beo tạo cụm từ mạch Hydrocarbon vậy (-CH15H31-n) trong suốt axit anacardic,cardanol, cardol cũng như 2-metyl cardol

- đồng n = 0 min nhiều công thức [-(CH2)14CH3]

- đồng n = 2 min lắm tiến đánh thức [-(CH2)7CH = CH(CH2)5CH3]

- đồng n = 4 min nhiều đả thức [-(CH2)7CH = CHCH2CH = CH(CH2)2CH3]

- cùng n = 6 mỗ có đánh thức [-(CH2)7CH = CHCH2CH = CHCH2CH = CH2]

cố trạng thái, lắm thể nhiều 4 hạp chất cùng tồn tại thứ cardanol ( theo Anal Chem,1976)

Nguồn: Dầu vỏ hạt điều là gì? Thành phần cấu tạo và chất lượng của dầu vỏ điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và bảo quản hạt điều báng nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ biên soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, thừa nhận ALT + 0 nhằm đặng giúp đỡ lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều thấy ghi tr...