Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

thumbnail

QUY CÁCH hột ĐIỀU Nhân AFI NGÀNH nông phẩm VÀ HẠT Một số mệnh Bảng Tiêu Chuẩn Dành biếu Nhân Điều Sống

Bảng - Giới thời hạn tặng phép đối xử cùng cạc loại khuyết điểm và hỏng hóc cụm từ nhân dịp điều sống

  cụm từ phẩm Loại 3 Loại 2 Loại 1
Hư hỏng nghiêmtrọng
hỏng bởi sâu mọt 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Mốc, ôi dẫu, cửa quan mục, hàng tạp chất 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Tạp chồng (1)  0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
hỏng hóc nghiêmtrọng tối đa 2.00% 2.00% 2.00% 1.00%
các loại tội lỗi  
nhân dịp sém chất lượng loại 2 B B B 5.00%
nhân dịp sém kín bặt chất lượng loại 3 B B 5.00% 1.50%
Mảnh Nhân nám nặng (LP) (*20% lấm chấm nâu lạt) 5.00% 1.50%
nhân dịp nguyên nám nhẹ (LBW) (*40% lấm chấm nâu hững hờ) 5.00% 1.50%
nhân dịp vốn dĩ nám (BW) (*60% lấm chấm nâu) 2.50% 0.50%
cụm từ phẩm B(2) 7.50% 2.50% 0.50%
hỏng  hỏng chiều mặt (vệt dao) B 5.00% 2.00% 1.00%
đầu hàng lụa/hỏng nghiêm coi trọng do dính líu lụa (3) 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5%
Nhân lốm đốm rủi 0.05%      
Tổng lỗi  tối đa *Tối da lốm đốm tặng LBW và BW 14.00% 11.00% 8.00%


 

Bảng - tả kích tấc - Mãnh tan vỡ nhân dịp điều

Loại Tên Dưới sàng số phận Trên sàng số
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 mẩu lớn Sàng số 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kính = 8.0mm. Sàng số phận 0.25 (USA mệnh 1/4), đàng kính = 6.3mm.
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 Mảnh nhỏ Sàng số phận 0.25 (USA số phận 1/4), đường kính = 6.3mm. Sàng số mệnh 7 (USA số phận 7),đàng kính = 2.8mm.
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 mẩu vụn hay Mảnh rỏ kín bặt Sàng mạng 7 (USA căn số 7), đường kiếng = 2.8mm. Sàng số mệnh 8 (USA số mệnh 8), lối kiếng = 2.36mm.
BB or G1, G2, G3 Mảnh vụn, đầu cọng Sàng số mệnh 8 (USA mạng 8), đường kiếng = 2.36mm. Sàng căn số 10 (USA số phận 12), lối kính = 1.70mm.
X (HẠT) Sàng căn số 10 (USA mạng 12), đàng kiếng = 1.70mm. Sàng số mệnh 14 (USA mệnh 16), đàng kính = 1.18mm.
FE (hột) Sàng mệnh 14 (USA số mệnh 16), đàng kính = 1.18mm. N/A
P1M, P2M, P3M Mảnh bổ nhào Dưới sàng 6.3mm Trên sàng 4.75mm
Giới vận hạn vội vàng loại biếu mãnh vỡ lẽ:
biếu phép thuật 5% mà giò quá 1% loại kích tấc thẳng tắp sát. Hơn nữa đối đồng cạc loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu như với nhất phứt dạng hình đơn cách họp lý cùng tỷ ngọc trai chả quá 5% loại trên gấp kích thước.
Ghi chú: Loại SSP theo Brazil được toan tức là mẩu vỡ vạc nhỏ đặc biệt, khác đồng định nghĩa mức An lùng SSP là miếng tan vỡ bé bị nám.

Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và bảo quản hạt điều báng nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ biên soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, thừa nhận ALT + 0 nhằm đặng giúp đỡ lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều thấy ghi tr...