Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

Bệnh hại điều – thúi cổ rễ và váng đỏ

Bệnh thoái cổ rễ (Daming off)

Đây là loại bệnh rất phổ thông đối cùng lượng điều đuối ở danh thiếp vườn ươm điều kiện thoát nác kém. Những loại nấm gây vào bệnh nào là: Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora palmivora, Cyindrocladium scoparium và Sclerotium rolfsii (Anon, 1960; Kumararaj và Bhide, 1962; Susamma Philip, 1973; Agnoloni và Giuliani, 1977).

danh thiếp loại nấm nà tiến công ra vùng rễ hoặc vùng cổ rễ hoặc với lát vào trưởng hai xứ nào là cụm từ cây điều con cùng một ổ danh thiếp ụ bị xui xung quành thân cây. hồi bệnh tiến triển các lượng con lắm trạng thái cong xuống và cạc bộ phận rễ thứ cây cũng bị nhiễm bệnh. cạc lá bại lộ vào những dấu phình lên, trong suốt to lên đến thứ nà đó thì kết tiếp kiến lại với rau. Điều kiện kiếm ẩm cao, nhiệt chừng tự 26-  28 tầng C là những nhân tố đánh tặng danh thiếp loại nấm nào là phạt triển thuận lợi và bệnh sẽ càng nghiêm trọng trong mùa mưa.

gian:

- ngừa bệnh nè văn bằng các đại cáo pháp nông học là cốt tử bao gồm việc công thoát nước nổi cho danh thiếp luồng giao ương cạc lượng con hay là các túi bầu và điều chỉnh thông phong râm nhỡ phải tặng cạc lượng con.

- Phun sũng dung dịch Bordeaux 1% hay là dung nhếch bột Ceresan - Wetable 0.1% biếu các liếp tra cứu ương các cây con năng túi bầu.

- trường học hiệp xảy vào rễ ngữ cạc lượng con thoái nghiêm coi trọng vì chưng sự tiến công hạng Pythium ultimum nhiều danh thiếp loại nấm khác đồng kết hợp thời phòng tày cách phơi nhào dexon vào đất cùng liều lượng 113.6kg/ha (Olunlogo, 1976).

Bệnh chết khô hoặc thèm thuồng hồng (Die - back or pink - disease)

Bệnh gây vào vày Corticium salmonicolor (= Pellicularia salmonicolor) phổ quát vào khi mùa mưa. (Anon, 1960, Rao, 1969, Estibeiro, 1970). Trên những cành bị bệnh người ta chộ nhiều những mạ màu trắng hay hơi hường (hường nhạt thếch) trên vỏ. danh thiếp nấm nào thâm nhập vào các mô ở sâu hơn và đánh danh thiếp chồi tốn dần tự ngọn xuống và vì thế nhiều thằng đòi là Die - back. buổi gần chấm dứt vụ mưa thấy xuất hiện giờ màng màng sợi tí của danh thiếp nấm trên danh thiếp cành. Khuẩn ty thể nà nhút nhát đầu có màu trắng tệ lậu sau đó chuyển sang màu hường. Những bào tử vô tính (Asexual spores) thì trong lát đứng riêng từng cá dạng nhưng ở trong suốt khối to thời có màu đỏ và phát sinh một cách dễ dàng ở trong suốt nước và tạo thành những cành bị nhiễm bệnh. Tiếp sau vỏ bị nứt và bong vào. Lá ở những cành nào là chuyển qua màu vàng và rụng xuống đả biếu một phần cây bị cỗi cằn không phạt triển được.

buồng trừ:

- chém đẹp quăng quật những cành hở đắt bệnh ở phía dưới chốn bị nhiễm bệnh và ăn xài hủy chạy, bảo vệ các phương diện cân tuần cách quét bột nhão Bordeaux.

- Phun Phòng ngừa bệnh tày dung nhếch Bordeaux 1% hai lượt, dò đầu vào tháng 5 - 6  trước lúc nép đầu vụ mưa và lần sau ra tháng 10.

Nguồn: Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và bảo quản hạt điều báng nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ biên soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, thừa nhận ALT + 0 nhằm đặng giúp đỡ lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều thấy ghi tr...