Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

thumbnail

Nhân chi điều phẳng phương pháp vô xem – tháp cành

ghép cành (tháp cành) là phương pháp nhân dịp hệt vô xem đả biếu 2 lượng lắp ngay nhau và tiếp đẻ hết như một lượng hoàn trả chỉnh. danh thiếp kiểu tháp cành sử dụng phổ quát biếu lượng điều có:

- tháp chêm (wedge grafting) gồm 2 cách: tháp cây mống cụt (còn đòi là tháp trên cơ thể trục lá mống cụt - Epicotyl grafting) và tháp trên gỗ mềm (soft wood grafting).

- ghép ván (veneer grafting).

- ghép phía (side grafting).

- ghép giáp (approach grafting).

thì mùa:

Theo gớm nghiệm chèn tầm, thì kỳ tháp cành đặng nhất trong suốt năm trùng lặp phù hợp cùng pha đâm trưởng sứ phứa cụm từ cây điều và trong bất kỳ trường hạp này sau lót tháp đoạn phải có 2 tuần lễ thẳng băng kề điều kiện trớt nhiệt quãng là tối ưu cho lượng.

Gốc tháp:

trong tất tật các kiểu ghép thường dùng các lượng con tự hạt giàu thời đoạn phù hợp đả gốc ghép và chả chộ giàu tiệm trái xấu nè vì chưng gốc tháp gây vào biếu cây ghép cũng như chơi chộ lắm xảy ra bây chừ tuyệt nhiên không trung tương hợp giữa cành tháp và gốc ghép hãy lựa (Angles G.K. (1969). Anacardium occidentale. Ecology and botany in relation lớn propagation F.A.O. Conference on propagation on tropical and subtropical fruits . 9-1969, London).

Lựa chọn và xử lý cành tháp:

Cành ghép phanh chọn lọc từ những cây má vẫn được tuyển chọn đặng thâu hột tiến đánh giống hoặc để nhất là từ bỏ vườn gì lượng bệ nếu như nhiều. thường chọn các cành tự 6 - 8 tháng tuổi (tùy yêu cầu cụm từ kiểu tháp), có chóp chồi mẫm tròn, vỏ màu nâu lạnh nhạt, trường lớp 8 - 10 cm. chứ do vậy lựa cành tháp hở vào môn ở mùa trước hoặc chồi băng. Cành tháp vẫn lựa cần đặt xử lý cân vứt các phiến lá (đền là 8 - 10 phiến lá tương ứng cùng chiều trường học 8 - 10cm) chỉ thắng lại cuống lá trước chốc bốc lấy cành tháp từ 7 - 10 ngày. Cành ghép cắt tới đâu dùng cả tới đấy thẳng thớm trong ngày là tốt nhất. trường học ăn nhập chớ dùng hết, nếu như giữ cho cành tháp nhất là đỉnh chồi chả phanh khô khan cạ cách xuể danh thiếp cành tháp vào trong suốt túi nilon ráo trọi (tuyệt trần đối xử chả đặt sử dụng bao nilon đã đựng cứt bón) nhiều chứa rêu ẩm hay mạt cưa ẩm đặng biểu quản lí. Thời gian biểu quản ngại tối đa 1 - 2 ngày.

Nguồn: Nhân giống điều bằng phương pháp vô tính – Ghép cành

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và bảo quản hạt điều báng nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ biên soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, thừa nhận ALT + 0 nhằm đặng giúp đỡ lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều thấy ghi tr...